Aktuality

 

Na Katedře historie FF UP v Olomouci byly s podporou Centra pro československá exilová studia a jeho pracovníků sepsány následující diplomové práce na téma vystěhovalectví a exilu:

 • MASTÍKOVÁ, Marcela: Proměny života české komunity v Cedar Rapids, Iowa. Olomouc 1999.
 • DOSTÁLOVÁ, Kateřina: Ruská emigrace v meziválečném Československu (1918- 1938). Olomouc 2001.
 • PIRKL, Tomáš: Rudolf Kopecký – nástin novinářské a politické činnosti příslušníka národní demokracie. Olomouc 2002.
 • REITINGEROVÁ, L.: „Odcházeli jsme, abychom se vrátili.“ Kapitoly z dějin československé emigrace ve Francii v letech 1948-1968. Olomouc 2009.

 

Centrum pro československá exilová studia nabízí následující publikace:

 • ČELOVSKÝ, Bořivoj:Politici bez moci. Tilia, Šenov u Ostravy 2000. 319 s. ISBN 80-86101-33-9. První léta exilové Rady svobodného Československa. Autor se zabývá okolnostmi založení Rady svobodného Československa v únoru 1949, složením jejích orgánů, spory o kompetenci a první krizí, což vedlo k názorovému rozštěpení exilu. Cena: 210 Kč
 • ZENKL, Petr: Mozaika vzpomínek. Centrum pro československá exilová studia Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 1997. 208 s. ISBN 80-900965-4-9. Úvodem a doslovem opatřili Miloš Trapl a Miloš Kouřil. Vydáno podle rukopisu v Centru pro studium exilu při UP, pozůstalost Jaroslava Netíka. Cena: 80 Kč

 

Centrum pro československá exilová studia nabízí k výměně následující duplikáty:

 • jednotlivá čísla časopisů - Proměny, Svědectví, Tribuna atd.

 

Kongres SVU

 • Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Termín: 26. června – 2. července 2004
 • Téma: Morava v mezinárodním kontextu
 • www.svu2000.org