SEZNAM ARCHIVNÍCH MATERIÁLŮ DEPONOVANÝCH V CČES

institucionální fondy

 • Česká dobročinná a vzdělávací společnost, 1948-1993.
 • Československá pracovní skupina Křesťanskodemokratické lidové strany Švýcarska(viz osobní fond L. Husáka), 1971 až 1984.
 • Československý svaz křesťanských pracujích ve Švýcarsku (viz osobní fond L.Husáka), 1971-1984.
 • Československý zahraniční ústav v exilu (rozsáhlá korespondence přestavitelů čs.exilu s ČSZÚ, memoranda ČSZÚ, jmenná evidence, tiskoviny aj.), 1949-1969.
 • Křesťanská akademie, Itálie (korespondence, materiály vztahující se k osobnostikardinála J. Berana, katolická periodika a tiskoviny, fotografie aj.)
 • Měsíční přehledy Československé strany práce (domácí skupina).
 • Rada svobodného Československa (materiály k organizačnímu aparátuRSČ,korespondence, jmenná kartotéka osobností exilu, publikace vydané RSČ,časopisy aj.), 1949-1983.
 • Rádio svobodná Evropa (RFE) – (přehled československého tisku RFE), 1958-1971(neúplné).

 

osobní fondy

 • Osobní fond Ladislava Husáka (Švýcarsko) – (převážně písemnosti Československéhosvazu křesťanských pracujících ve Švýcarsku a Československé pracovní skupinyKřesťanskodemokratické lidové strany Švýcarska), 1971-1984.
 • Osobní fond Jaromíra Netíka (USA, Kanada) – (korespondence, rukopisy, přednášky,separáty vlastních studií, časopisy, propagační materiál aj.), 1948-1980.
 • Osobní fond Karla Pecháčka (Rakousko) – (korespondence, separáty článků,přednášky, časopisy aj.), od r. 1982 do konce 80. let 20. století.
 • Osobní fond Petra Hrubého (Austrálie) – (korespondence, výpisky z čs. tisku,přednášky, rozhlasové relace, studie aj.).
 • Osobní fond Antonína L. Nehasila (USA) – (korespondence, články a příspěvky původce fondu, noviny, součástí fondu mj. korespondence Fr. Klátila).
 • Osobní fond Petra Zenkla (v CČES se nachází jedna verze jeho pamětí).
 • Osobní fond Josefa Jostena (Velká Británie) – (korespondence, Free Czechoslovakia Information – F.C.I., buletiny From Behind the Iron Curtain a Čechoslovák).
 • Osobní fond Eduarda Fuska (USA) – (paměti namluvené na magnetofonové pásky, korespondence, dokumenty týkající se jeho politické a církevní aktivity)
 • Osobní fond generálmajora Karla Pospíchala

 

drobné fondy a sbírky písemností
(obsahem těchto fondů jsou písemnosti a publikace, které ze svých výzkumných cest přivezlispolupracovníci CČES)

 • Fond Kanada – tiskoviny vydávané československými krajanskými sdruženími,sborníky, časopisy, literatura, materiály k osobě M. Janečka aj.
 • Fond USA – výstřižky z novin a časopisů, časopisy, knihy aj.
 • Fond Nizozemí – výstřižky z novin, časopisy aj.
 • Fond Švýcarsko – drobné materiály k spolkové činnosti.
 • Československé sociální demokracii v exilu (korespondence, kopie fotografií aj. -drobnosti), 1972-1989.

 

exilová periodika a publikace a jiné

 • F.C.I. (Svobodná informační služba) – vydával Josef Josten
 • Features and News from behind the Iron courtain Information Service of freeCzechoslovakia (1966-1977)- mikrofilmy i tisky.
 • F.C.I. Freedom Communication International (1979-1985, neúplné)- mikrofilmy.
 • Indexes of F.C.I. Information Service of free Czechoslovakia (1949-1977)-mikrofilmy.
 • Čechoslovák v zahraničí (+ index), (1950-1967)
 • Z exilových periodik a tiskovin mj. (ročníky většinou neúplné): České slovo, Hlasdomova, Tribuna, Commentary, Studies, Zpravodaj, časopis Čechů a Slováků veŠvýcarsku, Čechoslovák, Proměny, Listy, Svědectví, Sklizeň…V
 • Výstřižkový archiv (tzv. Ota Koutný, Rakousko) – periodické tiskoviny

 

sbírka rozhovorů s našimi krajany v zahraničí (magnetofonové nahrávky), sbírka VHSaj. (magnetogonové nahrávky byly pořízeny během výzkumných cest spolupracovníků CČES)

 • Evropa (Rakousko, Švédsko, Švýcarsko)
 • Latinská Amerika (Venezuela, Brazílie)
 • VHS (Kanada) – edice „Profily“, Kanadská mozaika…