Odkazy na stránky s podobnou tématikou

archivy a odborná pracoviště:

krajanské organizace:

různé:

  • www.radio.cz/cz/html/krajani.html
  • vystěhovalectví z Poličska
  • České centrum New York:
  • Míla Rechcígl: Czech-Americans (bibliography)
  • Czech and Slovak Cultural center of Minnesota