prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

 • ředitel Centra pro československá exilová studia při katedře historie FF UP v Olomouci, zabývá se emigrací ve 20. století,  českým exilem v Rakousku a ve Švýcarsku
 • milos.trapl@upol.cz   nebo   milos.trapl@seznam.cz

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

 • zabývá se českou krajanskou komunitou v Latinské Americe
 • ivo.bartecek@upol.cz    nebo   ibart@post.cz

doc. PhDr. Miloš Kouřil

 • zabývá českým exilem ve Švýcarsku

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

 • zabývá se českým exilem ve Švýcarsku, zejména krajanskými spolky
 • arnost.skoupy@volny.cz

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

 • zabývá se výzkumem politických stran v exilu a představitelů čs. armády v exilu
 • karel.konecny@upol.cz    nebo   kone.k@centrum.cz

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc

 • zabývá se ženskými a karajanskými spolky
 • jana.buresova@upol.cz   nebo   buresovaja@seznam.cz

Mgr. Lucie Štefková

 • interní doktorandka na Katedře historie
 • zabývá se českým exilem ve Francii po roce 1948
 • lucie.stefkova@centrum.cz

Mgr. Jitka Pelikánová

 • interní doktorandka na Katedře historie
 • zabývá se českým exilem v USA a Kanadě po roce 1968
 • jitka.pelikanova@seznam.cz