Centrum pro československá exilová studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo ze společné iniciativy pracovníků někdejší Katedry humanitních věd a evropských studií (dnes Katedra politologie a evropských studií) a Katedry historie FF UP. Činnost Centra byla zahájena 11. května 1993 rektorem Univerzity Palackého prof. PhDr. Josefem Jařabem.

Náplní Centra pro československá exilová studia je budování a správa Archivu československého exilu (pod odborným vedením Archivu UP), zvláště pro obdobílet 1948-1989, který slouží badatelské veřejnosti. Ve své příruční knihovně Centrum dále shromažďuje publikace vztahující se k problematice vystěhovalectví, emigrace a exilu. Prostřednictvím svých pracovníků a spolupracovníků se CČES rovněž věnuje publikační činnosti a řešení grantů s exilovou tematikou. Podílí se rovněž na doktorské přípravě adeptůbudoucí odborné práce.

Centrum pro československá exilová studia spolupracuje s řadou odborných pracovišť a organizací v České republice a v zahraničí.  Ředitelem CČES je prof.PhDr. Miloš Trapl, CSc., z Katedry historie FF UP. Na práci CČES se podílejí i další členové Katedry historie FF UP – prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., prof. PhDr. Jana Burešová, doc. PhDr. Karel Konečný, doc. PhDr. Miloš Kouřil, CSc., PhDr. Arnošt Skoupý, CSc., a další.

Správu CČES mají na starosti interní doktorandky Mgr. Lucie Štefková a Mgr. JitkaPelikánová.

CČES ve fotografii: